Ako prvé komerčné dátové centrum na Slovensku využívame chladenie adiabatickým odparovaním, čím sa dosahujú úspory prevádzkových nákladov bez dopadu na kvalitu služby.

Všetky zaujímavosti