Virtuálny server

Virtuálny server (VPS) predstavuje plnohodnotnú alternatívu k umiestneniu vlastného alebo prenájmu dedikovaného servera v datacentre. VPS navyše ponúka unikátnu flexibilitu zriadenia, rozšírenia, zúženia, ale aj zrušenia potrebnej výpočtovej kapacity na základe aktuálnych potrieb klienta. Toto riešenie je vhodné pre všetky typy spoločností, ktoré vyžadujú vysokú dostupnosť služieb a dát (účtovníctvo, databáza klientov).

Virtuálny privátny server DCDigitalis

Benefity virtuálneho servera

Izolácia

 • Každý virtuálny server má vlastný unikátny súborový systém, garantovanú časť diskovej kapacity, CPU, operačnej pamäte a konektivity
 • VPS beží v oddelenom prostredí a neovplyvňujú ho ďalšie VPS, ktoré bežia na zdieľanom hardvéri

Customizácia

 • Virtuálny server je variabilné a škálovateľné riešenie
 • Na každom servery je možné nainštalovať vlastný operačný systém a aplikácie
 • Je možné ho spravovať ako dedikovaný server

Flexibilita

 • VPS prináša možnosť rozširovania a zužovania výpočtovej kapacity a vybraných softvérových licencií na základe aktuálnych potrieb spoločnosti

Prístupnosť

 • Cenová prístupnosť je jednou s najväčších výhod virtuálneho servera. Aj napriek výhodám, ktoré sú typické pre dedikovaný server je cena výrazne nižšia
Transparent tablet

Ďalšie služby

Rackhousing icon

Prenájom
racku

ZISTIŤ VIAC

Data infrastructure icon

Vlastný
server

ZISTIŤ VIAC

Dedicated server icon

Dedikovaný
server

ZISTIŤ VIAC

Colocation icon

Prenájom
plochy

ZISTIŤ VIAC

Additional services icon

Doplnkové
služby

ZISTIŤ VIAC

Woman checking hardware on server racks image

Technológie

DC Digitalis je vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré poskytujú našim klientom najvyššie štandardy.

 • Fyzická bezpečnosť
 • Elektrické napájanie
 • Chladenie
 • Monitoring
 • Dátová infraštruktúra
 • Elektrická protipožiarna ochrana

VIAC INFO O TECHNOLÓGIACH

Prečo DC Digitalis?

 • Disponujete konektivitou s garantovanými parametrami a potrebnou kapacitou
 • Škáľujete si infraštruktúru podľa aktuálnych potrieb
 • Optimalizujete potrebný priestor pre IT systémy a ste energeticky efektívny
 • Poisťujete nepretržitú prevádzku redundanciou prvkov prostredia
 • 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku máte k dispozícii spoľahlivú zákaznícku podporu
 • Získavate profesionálne služby našich certifikovaných pracovníkov
DC Digitalis