Elektrické napájanie

Pri projektovaní elektrického napájania pre dátové centrum Digitalis sme uplatňovali neštandardný prístup. Nepozerali sme sa na dátové centrum ako na jeden nedeliteľný celok s jednou spotrebou, ale zamerali sme sa individuálne na jednotlivé servery, racky a uličky.

Vďaka novému pohľadu sme vytvorili unikátne riešenie s vyššou spoľahlivosťou pri rovnakej redundancii. Zároveň má riešenie lepší pomer medzi inštalovaným výkonom a využiteľným výkonom zariadení elektrickej sústavy. Spoľahlivosť pri redundancii N+1 je zvýšená tým, že pri akomkoľvek výpadku napájania bežia všetky generátory a UPS na menší než maximálny výkon, zatiaľ čo pri koncepte „N+záskok” beží N zariadení na plný výkon a záskok nebeží. V oboch prípadoch platí koncepcia N+1, kde pri výpadku ktorejkoľvek vetvy prevezmú zostávajúce vetvy bez prerušenia jej výkon.

Elektrické napájanie
Lightbulb image

Digitalis elektrické napájanie

 • Každá zo 4 vetiev je napájaná vlastným transformátorom, má vlastný záložný generátor a UPS s modulmi v počte N+1.
 • Vetvy sú v redundancii 3 + 1 a sú zapojené systémom “multiple feed”, čo znamená, že všetky vetvy su stále rovnomerne využívané (pri výpadku jednej vetvy nedochádza k prepínaniu centrálnych prvkov el. napájania, ale prenesenie výkonu nastáva na úrovni serverových stojanov).
 • Každý rad rackov je napájaný kombináciou 2 elektrických vetiev. Preto má každá sála práve 9 radov rackov.
 • Pri výpadku jednej z vetiev sa záťaž rozloží rovnomerne na každú zostávajúcu vetvu 1/3 svojho výkonu.
 • Medzi UPS a vetvou v riadku rackov sa nenachádzajú žiadne aktívne prvky – možné body zlyhania.
 • Nad každým rackom je lištová prípojnica, z ktorej sa napája PDU v racku.
 • Každý server ma vlastný merač spotreby elektrickej energie s priamym prepojením na informačný systém spoločnosti VNET. Zákazník získava jedinečnú možnosť kontrolovať spotrebu cez VNET zákaznícku zónu po 15 minútových intervaloch.

UPS

V dátovom centre Digitalis sú nainštalované Caterpillar rotačné UPS, ktoré fungujú na princípe zotrvačníka.

Prečo je rotačná UPS lepšia?
 • Rotačná UPS má dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť.
 • Rotačná UPS je šetrná k životnému prostrediu tým, že nevzniká odpad vo forme opotrebovaných akumulátorov.
 • V miestnosti s UPS nie je potrebné udržiavať stabilnú teplotu pod 22 °C.
Generator image

Generátory

 • Generátory od renomovaného výrobcu Caterpillar sú vybavené dvomi štartérmi. Oba štartéry sú zároveň napájané z vlastného akumulátora generátora a zo štartovacieho zdroja z rotačnej UPS. Tým sa dosahuje dodatočné zvýšenie spoľahlivosti štartu.
 • Generátory majú tlakové čerpadlo, ktoré udržiava tlak paliva vo vstrekovacom potrubí, vďaka čomu generátor naštartuje aj po dlhšej dobe spoľahlivo a „na prvé otočenie“ štartéra.
 • Generátory sú elektricky temperované pre spoľahlivosť štartovania, okrem toho sú umiestnené v interiéri budovy (nie v kontajneri na dvore) a okrem elektrického ohrevu sú generátor a ich strojovne taktiež temperované odpadovým teplom zo samotného dátového centra.
 • Podzemné palivové nádrže zabezpečujú dostatočnú zásobu paliva aj pre prípad dlhšieho prerušenia dodávky elektrickej energie.
Generator image
Bus duct image
Bus duct image
Bus duct image
Bus duct image

Prípojnicové rozvody

 • V DC Digitalis sú nainštalované Legrand prípojnicové systémy.
 • Prípojnicové systémy sú silnoprúdové rozvody elektrickej energie, ktoré sa využívajú pri výkonoch, kde nie je postačujúci prierez kábla.
 • Ich výhodou je, že aj pri plnom napätí je možné pripájať ďalšie odberné miesta a systém flexibilne upravovať.
 • Kovový obal prípojníc je uzemnený a vytvára vynikajúce tienenie. Vďaka minimálnemu elektromagnetickému rušeniu je tento systém zvlášť vhodný pre použitie v dátovom centre.
 • V prípojniciach sa využíva len malé množstvo plastu, navyše bez obsahu halogénov.
 • Všetky použité plasty sú samozhasiteľné.

Ďalšie technológie

Physical protection icon

Fyzická
bezpečnosť

ZISTIŤ VIAC

Cold wind icon

Chladenie

ZISTIŤ VIAC

Data infrastructure icon

Dátová
infraštruktúra

ZISTIŤ VIAC

Laptop icon

Monitoring

ZISTIŤ VIAC

Fire protection icon

Protipožiadrna
ochrana

ZISTIŤ VIAC

Security room

Služby

V DC Digitalis poskytujeme našim klientom celé portfólio špičkových serverhousingových služieb. U nás si vyberiete presne to čo potrebujete, či už ste veľká firma a máte záujem si prenajať plochu dátového centra, alebo rozbiehate projekt s jedným serverom.

 • Prenájom plochy
 • Prenájom racku
 • Vlastný server
 • Dedikovaný server
 • Virtuálny server
 • Doplnkové služby
 • Porovnanie dátových centier

VIAC INFO O SLUŽBÁCH

Prečo je DC Digitalis zelené?

My sme sa rozhodli postaviť dátové centrum, ktoré bude šetrné k prírode bez toho, aby sme robili akékoľvek kompromisy na jeho kvalite a spoľahlivosti. Ako sme to dosiahli?

ČÍTAJ ĎALEJ

CPU