Prečo je DC

Digitalis zelené?

Dátové centrá sú obrovské žrúty elektrickej energie a okrem toho sa v nich používajú technológie, ktoré škodia životnému prostrediu. My sme sa rozhodli postaviť dátové centrum, ktoré bude šetrné k prírode bez toho, aby sme robili akékoľvek kompromisy na jeho kvalite a spoľahlivosti. Ako sme to dosiahli?

Prečo je DC Digitalis zelené
Lightbulb 2

Šetríme elektrickú energiu:

 • Digitalis potrebuje na napájanie podpornej infraštruktúry až o 2/3 menej elektrickej energie, ako tradičné dátové centrá.
 • Využitím unikátnej kombinácie priameho a nepriameho freecoolingu je Digitalis chladený maximálny počet dní v roku ekologicky, bez použitia strojného chladenia (behu kompresorov), a to najmä vďaka úplnému oddeleniu teplého a studeného vzduchu medzi uličkami, hybridným chladiacim vežiam, zvlhčovačom vzduchu, adiabatickému efektu a zotrvačníkovými UPS.
 • Revolučne férovým spoplatnením motivujeme aj našich zákazníkov, aby využívali servery s nižšou spotrebou. Viac sa o transparentnom spoplatnení VNET housingových služieb dozviete v sekcii služby alebo na našom blogu.

Používame ekologické technológie:

Rotačné UPS využívajú kinetickú energiu akumulovanú v rotujúcom zotrvačníku (moment zotrvačnosti). V prípade zlyhania rozvodnej siete je energia dobiehajúceho zotrvačníka použitá na napájanie DC do doby štartu záložných generátorov.

Prečo je rotačná UPS zelená?

 • Ich prevádzka nevyžaduje klimatizovanú akumulátorovňu
 • Rotačná UPS má dlhšiu životnosť a nepotrebuje pravidelne vymieňať batérie
 • Ich používaním nevzniká ťažko odbúrateľný chemický odpad vo forme opotrebovaných batérií 

Prečo je hasenie vodnou hmlou zelené?

 • Ide o atomizovanú vodu zmiešanú so vzduchom, ktorá vytvára zmes, ktorá nie je elektricky vodivá a má veľmi podobné vlastnosti ako inertný plyn
 • 100% ekologické riešenie, hasiaca zmes obsahuje iba vodu a vzduch
 • Používanie lacnejších druhov inertných plynov bude pre ekologickú škodlivosť od roku 2014 zakázané smernicou Európskej únie

Hasiaci systém na princípe vodnej hmly je maximálne šetrný k životnému prostrediu na rozdiel od inertného  plynu, ktorý sa tradične využíva v dátových centrách.

  Water drop image
  Leaf

  Životné prostredie chránime na každom kroku:

  Využívame zostatkové teplo vytvárané zariadeniami dátového centra.

  Servery a aj ďalšie telekomunikačné zariadenia vytvárajú veľké množstvo tepla, ktoré je potrebné z dátových sál odviesť. Môže sa vypustiť von, alebo ho môžeme ďalej zužitkovať. My zvyškové teplo naplno využívame a vyhrievame ním administratívne priestory a skleníky záhradného centra Kulla. Máme veľkú radosť, že vďaka tomuto teplu môžu kvitnúť aj živé kvety Digitalis.

  Recyklovanie odpadu.

  Po celom dátovom centre sme umiestnili trojkoše, vďaka čomu môžete separovať odpad a prispieť tým k ochrane prírody.