Lokalita

dátového centra

Najlepšia lokalita:

  • Širšie centrum mesta
  • Vynikajúca dopravná dostupnosť
  • V podzemnej garáži dátového centra a priamo pred objektom sú rezervované parkovacie miesta pre návštevníkov
  • MHD zastávka 100 m od objektu
  • Prečo je poloha jedným z najdôležitejších faktorov dátového centra si prečítajte na našom blogu

Pri výbere lokality sme brali do úvahy viacero faktorov:

  • Dostupná elektrická infraštruktúra. Vo vybranej lokalite sme mohli vybudovať novú vlastnú transformátorovú stanicu VN/NN s redundanciou transformátorov a s automatickým prepínaním medzi dvoma nezávislými prívodmi VN z dvoch rozdielnych rozvodní VVN/VN.
  • Dostupná optická infraštruktúra. Vo vybranej oblasti je možné zriadiť optické prípojky zo štyroch nezávislých smerov. Každá optická trasa ústi do objektu v jednom zo štyroch rohov budovy. V oblasti majú svoje siete viacerí telekomunikační operátori.
  • Vybraná lokalita sa nachádza mimo rizikových zón (záplavové zóny, seizmické riziko, blízkosť rizikových prevádzok).
  • Dostupnosť kancelárskych priestorov v blízkosti. Priamo v budove si zákazníci môžu prenajať kancelárske priestory. Zároveň v rádiuse 500 metrov sa nachádzajú moderné aj staršie administratívne objekty s možnosťou prenájmu kancelárií rôzneho štandardu a cenovej hladiny vrátane novostavby moderného businesscentra.
  • Možnosť paletovej vykládky z nákladných automobilov

Príjazdové video

Prečo je DC Digitalis zelené?

My sme sa rozhodli postaviť dátové centrum, ktoré bude šetrné k prírode bez toho, aby sme robili akékoľvek kompromisy na jeho kvalite a spoľahlivosti. Ako sme to dosiahli?

ČÍTAJ ĎALEJ

CPU