Technológie

Odpadovým teplom DC Digitalis vyhrieva skleníky a predajňu priľahlého záhradného centra Kulla, čím prispievame k ochrane životného prostredia znižovaním emisií.

Všetky zaujímavosti